»  Oplossingen

Complete oplossingen voor alle soorten onderwijs

Een vloeiende implementatie van digitale leermiddelen op school vraagt meer dan alleen levering en installatie van digiborden, beamers, touchscreens of tablets. Wij gaan verder dan dat. Wij zorgen voor totaaloplossingen in het onderwijs.

Volledige integratie in het onderwijs

De mogelijkheden van digitale leermiddelen zijn eindeloos. Maar als er onvoldoende nagedacht wordt over hoe integratie binnen het onderwijs, zal een digibord niet veel meer worden dan een veredelde beamer. Wij zien het als onze taak om er voor te zorgen dat je de leermiddelen ten volle kunt en zult benutten.

Onze werkwijze

Om er voor te zorgen dat jouw school de digitale leermiddelen optimaal inzet, begeleiden wij je van begin tot eind.

  1. Onze adviseur bezoekt jouw school om de wensen van diverse personen te inventariseren en terplekke de IT-situatie te bekijken.

  2. Op basis van deze inventarisatie komen we met een compleet voorstel voor hardware, software, implementatie, training en onderhoud. Een belangrijk punt van aandacht daarbij is de juiste opstelling van de apparatuur. 

  3. We stemmen de installatie zo veel mogelijk af op de tijden van de school, zodat zowel jij als de leerlingen er zo min mogelijk hinder van ondervinden. 

  4. We trainen de leerkrachten op het gebruik van de apparatuur en de bijbehorende software. Daarbij worden niet alleen de beginselen uitgelegd, maar juist ook de extra’s die voor de echte meerwaarde zorgen. We laten hen ontdekken hoe ze de digitale leermiddelen optimaal kunnen integreren in hun lesstof.

  5. Desgewenst sluiten we een servicecontract af zodat je geen omkijken hebt naar het onderhoud van de digitale leermiddelen.

  6. Periodiek nemen we contact met je op om na te vragen of er nog vragen of wensen zijn.

  7. Eén vast contactpersoon van begin tot eind.

Bekijk onze Service & Support oplossingen